Adrienn!

#237672 Hozzászólás

Adrienn!

Én olyanról,aki most,vagy mostanában költözne ezekre a cigányok által teleszaporodott helyekre nem tudok.Még a cigány se nagyon megy oda.Amirõl Te írsz az a 90-es évek elsõ felében ment végbe:a Pesten,vagy a nagyvárosokban munkanélkülivé vált emberek egész tömege menekült szerteszét a falvakba és onnan sohasem tud többet visszakapaszkodni.Ismertem több olyat,akik Pestrõl lementek Marcali melé az erdõbe egy néhány lelkes,majdnem kihalt ,,településre”.Õk ott jól érezték magukat,de odébb vagy 3 faluval(Szenyér)is találkoztam egy asszonnyal,aki odaköltözött Pestrõl és szinte belebolondult a helyzetébe,mert Szenyéren már szinte csak cigányok laknak ,pedig ott a régi csodás szõlõk,présházak,stb.