Amúgy

#209111 Hozzászólás

Amúgy

ha megnézzük, hogy melyik ideológia ért valamit is a történelemben, azon túl, hogy valamennyi által legitimizálta az egy adott hatalom önmagát, elég azt megnézni, hogy melyik ideológia hozott fejlõdést az emberiségnek. Vagyis, hogy az adott eszme mennyivel járult hozzá az életszinvonal emelkedéséhez, akkor egy újjunkon meg tudjuk számolni a sok retard közzül. Ez pedig az önérdeken alapuló piacgazdaság, a többi ideológia mind hasznavehetetlen, mert egyben mind kollektívista.

Hiába próbálnék az érzelmeire hatni egy nacionalistának, hogy az õ ideológiája magában hordozza a szebrenicai tömegsírok csíráját, õ azt fogja mondani, hogy ilyen is volt, de ez nem az õ elve, mert mindent fel lehet használni egy bûntény igazolására. Tehát azt fejtegeti, hogy az ideológia is csak áldozat, amit a tömeggyilkosok gátlástalanul felhasználtak.

Én azt mondom, hogy ilyen alapon a nácizmus is. Õ azt mondja, nem, az más volt. Itt a hazáról van szó, Kossuthal, meg Petõfivel az élen. Meg egyébként is a nemzetünk a létét köszönheti a blablabla…

Tehát az ilyeneknek KÉPTELENSÉG a moráljára hatni. Van már tapasztalatom.

Ilyenkor jön az un. utilitarian argument.

Mondom, rendben, de mit kapok a boldban azért, hogy magyar vagyok? Én soha nem tagadtam ezt meg, de nem értem, hogy mit kell ezen vergõdni, ez mind a kissebbrendûségi komplexusból adódik, hogy ha egy utolsó lúzer vagyok, legyen mivel igazolni, hogy a többiek a hülyék. Meg egy ideógia milyen kényelmes, hogy leveszi az egyén váláról a felelõsséget. Te nem felelsz a saját elkurt életedért, az összes többi ember a kretén, akik nem értenek minket. A KOLLEKTIVIZMUS A LÚZEREKNEK VAN KITALÁLVA, de nekem ezekbõl semmi hasznom nem származik.

Na ez az érvelés garantáltan kizökkenti. Fõleg ha valóban egy önbecsülés és önbizalom hiányos egyeddel beszélünk, elvörösödik és csak hebeg-habog majd. A racionális érvelésnek nincs alternatívája.

Ettõl függetlenül, majd szakajtok idõt a filmedre.