BK

#209097 Hozzászólás

BK

Nem lévén Nosztradamusz, jóslásokba nem bocsátkozom, de a napnál is világosabb, hogy egy visszafejlõdésnek lehetünk a tanúi. Az álltalad említett kritikus méretû eladósodás, leginkább az állam sara és csak aztán a bankoké és a lakosságé. Pont a deviza alapú hiteleket az állam kényszerítette ki. Az állami szerepvállalás nem, hogy nem segít a probléma megoldásában, mert az állam maga a probléma.

Mint már írtam, Orbán rendszere evoluciós zsákutca, és mint ilyen kihalásra van ítélve, de errõl már rengeteget írtam. Mint már arról is, hogy szociológiailag már jóformán 5000 éve visszafejlõdik az emberiség, ez pedig fordított arányban van a technológiai fejlõdéssel. Persze ezt így kijelenteni erõs túlzás volt tõllem.

Vegyük az elsõ államalakulatokat a történelemben, miknek a hatalma csak egy városra korlátozódott. Az egyik legfigyelemreméltóbb törvénye Ur városának a Szemet szemért, fogat fogért törvény, vagyis minden elkövetõ egyenlõ arányban károsodjon az áldozatával. Ma ezt a törvényt barbár vahabita farkastörvénynek mondjuk, ami nem hiányozhatott a mózesi törvényekbõl, mint ahogy Hamurapi törvényoszlopairól sem. Ha belegondolunk ez egy nagyon igazságos törvény volt (már a libsik ettõl a kijelentéstõl infarktust kapnának). Miért? Mert kimondta, hogy szemért csak szemet követelhetünk fogért meg csak fogat. Semmi mást. Tehát életet nem. A törvény maga igazságos volt, csak primitív embereknek való, nem pedig civilizáltaknak. Olyan embereknek ez egy reformprogram volt, akik agyon tudtak volna verni téged, csak azért mert véletlenül a tyúkszemére léptél. Akkor ezekre a törvényekre szükség volt, de egy a Római Jogon alapuló fejlett társadalom esetében idejét múlt. Tehát ez már egy szociológiai értelembe vett evolúció. Minnél civilizáltabb egy társadalom, annál nyakatekertebbek a törvényei, vagyis bonyolultabbak.

A társadalmi visszafejlõsésbe az állam egyre nagyobb hatalmát értem a társadalom, így az egyén felett is. Ennek az egyik fázisa maga az egyén államosítása volt. Vagyis okmányok, adókártya, stb. Példának okáért, ha valaki elhalálozik, a holtest az állam tulajdonát képezi. A család csak eltemetheti a maga költségén. De csak azután, miután felboncolták, a szerveit felajánlották a rászorulóknak, ha voltak stb. Régen ilyen fokú elállamosítás nem volt, tehát ebben az értelemben ez egy szociológiai visszafejlõdés.