faji elõítéletek

#232155 Hozzászólás

Kristóf
Regisztrált – bejelentkezve üzenet küldhető

faji elõítéletek

Hát, ez a topik jól elkanyarodott a rasszizmus irányába, pedig a topikindító csak egy demográfiai kérdést vetett fel, kihangsúlyozva, hogy nem a már agyoncsócsált rasszista-antirasszista érveket szeretné itt újból megvitatni. Mindegy, ha már itt tartunk, én is errõl a témáról mondom el a véleményemet.
A faji elõítéleteket a jelenkori, “civilizáltnak” mondott országokban teljesen elfogadhatatlannak, és tévesnek tekintik. Ez nagyrészben jogos, de már átestünk a ló túlsó oldalára, és elfelejtkezünk arról, hogy ezen elõítéletekben – mégha nem is igazak minden cigányra, zsidóra, magyarra stb. – sok igazság is van: nem lehet véletlen, hogy például a cigányságról hasonló elõítéletek alakultak ki, bármelyik néppel éljenek is együtt. Ha a romák jórésze tényleg azért nem tudott volna integrálódni, és azért viselkednének deviáns módon, mert mi, magyarok rosszul bánunk velük, akkor nem lennének hasonló problémák e népcsoporttal Romániában, Szlovákiában, Csehországban, Bulgáriában, és más országokban is! Persze minden elõítéletnek megvan az az alapvetõ hibája, hogy általánosít, és egy csoport kisebb-nagyobb részére jellemzõ tulajdonságot vetít ki e csoport minden tagjára, de ez még nem jelenti azt, hogy ez ne lehetne igaz az adott népcsoport jelentõs részére!
A “nem számít a bõrszín, hiszen mindenki egyenlõ” elvrõl pedig az a véleményem, hogy csak részben igaz. Igaz abból a szempontból, hogy tényleg nem megengedhetõ, hogy bárkit is a származása miatt érjen hátrány. Még a pozitív diszkriminációt is ellenzem, hiszen ez – szerintem – egyben negatív diszkrimináció a többi népcsoporttal szemben. Viszont a különbözõ népek között akkora kultúrális különbségek vannak, hogy mindig is számítani fog, hogy ki milyen származású, hiszen az emberek többsége a saját kultúrális közegében tud a legkönnyebben integrálódni a társadalomba, ezért – nem csak a fehérek, de a feketék, sárgák, barnák többsége számára is – meghatárzó fontosságú szempont egy másik ember nemzeti-kultúrális identitása! Hogy a témánál maradjak: a cigányok többsége is elõnyben részesít egy másik romát egy magyarral, szlovákkal, románnal stb. szemben.