herceg

#123701 Hozzászólás

Paragi Ildikó

herceg

Tisztelt Herceg Úr!

Úgy gondolom kijár annyiban a tisztelet egymásnak, hogy vak idegenként nem tegezõdünk.

Sajnos ki kell ábrándítanom származásomat illetõen. Magyarországon születtem s itt is élek.

Ami az “S” betûket illeti: éltem anyanyelvünk – mert feltételezem ez közös – választékosságával. Az “s” betû egyszerû kötõszó, melyet pl. minden magát magyarnak valló költõnk elõszeretettel használt s használ a mai napig. Olvasson el bátran egy Balassy, Petõfi, Arany, Vörösmarthy, Ady, József Attila, Radnóti vagy Pillinszky verset.

Hozzászólásommal nem haza beszéltem, bár ha feüti a történelem könyvet arra is fényderül, hogy egészen 1526-ig Erdély Magyarország elválaszthatatlan része volt. S 1570-ben a speyeri szerzõdésben rendezték Erdély közjogi helyzetét, s ekkortól beszélhetünk hivatalosan is az önálló Erdélyi Fejedelemségrõl. S ha így veszem némiképp Erdély igen is haza, de mindenképpen haza volt. Én tisztelem a múltat, mely a magyar nép sajátja.
Tehát, ha úgy itéli meg, hogy haza beszéltem szíve joga.
Maradok tisztelettel.