Külügymin. tájékoztatása

#210436 Hozzászólás

Nagyvilág
Regisztrált – bejelentkezve üzenet küldhető

Külügymin. tájékoztatása

A Külügyminisztérium tájékoztatása az EU munkaerõ piaci helyzetrõl
Budapest, 2004. március 02.
A Külügyminisztérium tekintettel az EU-csatlakozás utáni munkavállalási lehetõségek vonatkozásában megnyilvánuló megnövekedett érdeklõdésre közli, hogy a munkaerõmozgás szabályozását illetõen, a személyek szabad mozgása csatlakozási fejezet részeként 2001. júniusában, a svéd elnökség alatt jött létre a megegyezés. Ez a megállapodás a csatlakozási tárgyalások 2002. decemberi lezárásával vált véglegessé. A munkaerõ-áramlást szabályozó kompromisszum szükséges elõfeltétele volt annak, hogy a csatlakozási tárgyalások egésze lezárható legyen.
A megállapodás alapján a jelenlegi tagállamoknak a közösségi jog által elõírt szabad munkavállalás biztosításától a csatlakozási tárgyalásokon történt megállapodás alapján eltérhetnek.
Ennek megfelelõen a magyar kormány arra törekszik, hogy a jelenlegi tagállamokat, a munkavállalást szabályozó nemzeti rezsimük kialakítása során kedvezõ irányba befolyásolja.
Mind 2001. júniusában, az említett csatlakozási fejezet ideiglenes lezárásakor, mind 2002. novemberében, a csatlakozási tárgyalások egészének lezárta elõtt a hivatalban lévõ külügyminiszter levelet intézett minden jelenlegi tagállam külügyminiszteréhez.
Az írásbeli megkeresések a korlátozást fenntartani kívánókkal szemben konzultáció megkezdését sürgették; a piacnyitást bejelentõ tagállamok vonatkozásában korábbi nyilatkozataik megerõsítésére irányultak, az akkor még nem nyilatkozók tekintetében a tagállami álláspont hivatalos megfogalmazását szorgalmazták.
A magyar kormány a munkaerõ-mozgás átmeneti szabályozásával összefüggõen alapvetõen három irányban fejt ki tevékenységet.
A jelenlegi szabályaik fenntartását szándékozó tagállamok irányában folyamatosan felhívja a figyelmet arra, hogy a tagállamok kötelesek biztosítani azokat a minimum követelményeket (pl.: a közösségi preferencia biztosítása, a családtagok jogai, a visszalépés tilalma), amelyeket Magyarország és a tagállamok a csatlakozási tárgyalásokon rögzítettek, és amelyek a Csatlakozási szerzõdésnek is részét képezik. Ezen követelményekrõl a Külügyminisztérium közérthetõ formában a honlapon ad naprakész tájékoztatást.
Másrészt meggyõzõ kampányt folytat, azt hangsúlyozva, hogy a munkaerõ-piaci korlátozások fenntartását a magyar állampolgárok vonatkozásában sem a gazdasági, munkaerõ-piaci körülmények, sem migrációs adatok nem indokolják. Mind a kétoldalú kapcsolatok valamennyi szintjén mind a megfelelõ brüsszeli fórumokon, így a márciusi EiT csúcs elõkészítését is célzó Miniszteri Tanácson felhívta a figyelmet, hogy a kibõvülõ Európai Unióban a munkavállalók szabad áramlásának biztosítása az európai gazdaság versenyképességének javításához járulna hozzá.
Harmadrészt mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar állampolgárok a csatlakozást követõ munkavállalási lehetõségek megismerése érdekében korrekt tájékoztatást kapjanak.