még viccek

#240278 Hozzászólás

még viccek

A székely fiú román lányt vesz feleségül. A nászéjszaka elõtt édesapja ellátja jótanácsokkal:
– No, fiam, hát szépen kapd a karodba azt a leányt, hogy lássa, a magyar erõs!
– Úgy lesz, Édesapám!
– Aztán keményen rakd le az ágyra, hogy lássa, a magyar határozott is!
– Meglesz, Édesapám!
– Utána vetkõzz meztelenre, hogy lássa, a magyar szép is! A többit már tudod!
– Megteszem, Édesapám! ! !
Másnap kérdi a székely a fiát:
– Hát mi történt?
– Minden úgy volt, Édesapám, ahogy elhatároztuk: fölkaptam, hogy lássa, a magyar erõs; aztán ledobtam az ágyra, hogy tudja, a magyarral nem lehet kukoricázni; a ruháimat egy szempillantás alatt lerántottam, hogy lássa, szép is a magyar.
– Aztán?
– Aztán kivertem elõtte a fa**omat!
– Miért csináltál ilyet, Édesfiam?
– Hogy lássa, a magyar független és autonóm! ! !


A székely bácsit kirendeli a városi tanács a határon lévõ mérgezett tóhoz, azzal a feladattal, hogy ne hagyja, hogy igyon belõle valaki, mert az mérgezésben meghal.
A székely kimegy, nyugodtan lefekszik egy fa alá, aztán figyel. Nemsokára látja, hogy rohan egy paraszt a tóhoz, láthatóan nagyon szomjas. A székely:
– Hé, jóember, ne igyon… – Mire a másik megkérdi románul:
– Ce? (Tessék?)
– Jaj, csak azt akartam mondani, hogy lassan igya, mert hideg!


Medgyessy és Kovács
Kovács László az angol királynõnél vendégeskedik. Az iránt érdeklõdik, hogy mi a titka az õ sikerének.
– Tudja, kedves Kovács Úr – válaszolja a királynõ -, nagyon egyszerû a dolog. Csak sok intelligens emberrel kell körülvennie magát az embernek.
– No jó-jó, de hogy tud egyszerûen megbizonyosodni arról, hogy valaki intelligens? – kérdezi Kovács.
– Engedje meg, hogy bemutassam Önnek! – válaszolja a királynõ, majd odafordul a telefonhoz, felhívja Tony Blairt és felteszi neki a következõ kérdést:
– Tony! A maga apjának a fia, de nem a maga testvére. Ki az?
Tony Blair gondolkodás nélkül válaszolja:
– Nagyon egyszerû, felség. Az én vagyok.
– Látja, hát így tesztelem az intelligenciáját azoknak, akik körbevesznek.
Kovács hazarepül Budapestre. Másnap felhívja Medgyessyt:
– Figyelj Péter! Apádnak fia, de nem a te testvéred. Ki az?
Medgyessy hebeg-habog, egy kicsit o-o-o-zik is, de csak nem ugrik be neki.
– Lacikám, fogalmam sincs mi a válasz, de ígérem, holnap reggelre kitalálom. Egész nap töri a fejét Medgyessy, de nem jön rá a megoldásra. Végül felhívja Orbán Viktort, hátha õ tudja.
– Figyelj ide, Vikikém! A segítségedet kérem. Apád fia, de neked nem testvéred. Ki az?
– Oh, Péter! Hiszen ez egyszerû! Ez én vagyok. Medgyessy megörül a válasznak. Nyomban tárcsázza Kovácsot.
– Lacikám! Megvan a válasz! Az Orbán Viktor az!
Kovács a tenyerébe temeti barázdált homlokát.
– Oh, te szerencsétlen! Hát még ezt sem tudod tisztességesen megoldani?! Nem az Orbán, hanem a Tony Blair az!