Negyedik rész

#209085 Hozzászólás

Negyedik rész

A problémám az a darwinistákkal, hogy olyan fokon váltak hiteltelenné, hogy ha holnap olyan nyílvánvaló dolgot állítanák, hogy az ég kék, tõllük még azt is kétkedve fogadnám. Nincs mégegy tudomány, ami ilyen fokon járatta volna le önmagát. Eddigi írásomban az evolució ellen az egyetlen bizonyíték, hogy NINCS rá bizonyíték. Most nézzük a valódi ellenbizonyítékokat!

Ez egy kicsit száraz lesz:

Vegyük most szemügyre magának az életnek a kezdetét. A semmi véletlenül anyaggá fejlõdött! Nagyon összetett szervezetté fejlõdött … Tervezõ nélkül!

Például véletlenül néhány aminósav képzõdött. Azután ezekbõl létrejött a szükséges protein.

Az elsõ probléma az, hogy még az olyan egyszerû kémiai vegyületek, mint pl. az aminósavak az UV fény vagy elektromos kisülés hatására bekövetkezõ lebomlási sebessége messze meghaladja a képzõdési sebességet. Számottevõ mennyiség egyáltalán nem képzõdhetett.

Egy másik legyõzhetetlen akadály, hogy ezeknek az aminósavaknak pontos sorrendben elrendezetteknek kell lenniük, úgy, mint a betûknek egy mondatban. Csupán a kémia és fizika törvényei nem tudják ezt megtenni.

Annak a valószínûsége, hogy egy, 50 aminósavat tartalmazó protein képzõdjön véletlenül: 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 az egyhez.

Még a legegyszerûbb sejt is több ezer fajta különbözõ proteint, minden egyes proteinbõl több milliárdot, ráadásul az összes DNS-t, RNS-t és más nagyon összetett molekulát tartalmaz, sok bonyolult szerkezettel együtt, hihetetlenül bonyolult rendszerbe rendezve.

A DNS-tõl és az RNS-tõl megkívánjuk, hogy protein enzimeket produkáljon. Melyik volt tehát elõbb?

Dr. N. W. Pirie a Harpendenben, Angliában lévõ Rothamstead Kísérleti Állomásról, tagadja a spontán biogenezis egész koncepcióját, egyszerûen annak a jól megalapozott ténynek az alapján, hogy “olyan komplikált molekulák, mint a proteinek, a mi tudományos tapasztalatunkban nem keletkeznek spontán, még lépcsõnként sem. A mai élet összes formája a proteinektõl függ.”

Dr. John Moor a Haladás és Tudományban elnevezésû amerikai szervezet éves ülésén beszélt.

Kijelentette, hogy az elméletet, hogy az ember amõbából és tengeri nyálkából fejlõdött ki, egy “nehezen hihetõ valás”, de nem “tudomány”.

Dr. Moore megállapította: “Az állatokban meglévõ kromoszóma variációk nem felelnek meg az evoluciós elméleten alapuló jóslásoknak. Nincs nyoma annak, hogy a kromoszómaszám a kevésbé bonyolulttól a bonyolultabb irányba növekedne, bár így kellene lennie, ha az evolució igaz lenne.”

“Továbbá, az örökletes anyag a kromosyómák fejlõdésében nagy változást mutat -folytatta Dr. Moore-, a békáknak több genetikus anyaguk van, mint az embereknek, amely ellentmond az evoluciós elméletnek. A darwinizmus sokkal logikátlanabb, mint a biológia.”

Henry M. Morris professzor kimutatta, hogy az evoluciós elmélet ellentmond az egyetemesen elfogadott termodinamikai törvényeknek is.

A termodinamika második törvénye kimondja, hogy minden magára hagyott dolog hajlamos arra, hogy a bonyolultból az egyszerû irányba haladjon, vagyis a szervezetbõl a nem szervezetbe. Az evolució éppen az ellenkezõjét követelné… folyamatos felépülést a legegyszerûbbõl a sokkal összetettebb formákba.

Szerintem ez elég meggyõzõ volt.
Én a magam részérõl ehhez a témához többet hozzáfûzni nem tudok és nem akarok. A továbbiakban ha valakinek vitatkozni támad kedve az evoució teológiai téziseirõl, annak Joe szabadideje áll rendelkezésére. A hülyülésekbe természetesen ezek után is benne vagyok, de a tudományos részét a témának itt ezennel lezártam.