Nézzük a fonákját a dolgoknak…

#209081 Hozzászólás

Nézzük a fonákját a dolgoknak…

Evolúciós versenyhátrányba kerültem az idõeltolódás miatt. Örülök Dude, hogy te is abba a szûk csapatba tartozól, akik meghalgatják az agymenéseimet, reméllem, hogy ez is elnyeri a tetszésedet. Én nem mondtam, hogy evolúció nincsen, csak azt, hogy a Darwinizmus sok ponton BIZINYÍTHATATLAN, éppen a sok feltételezés miatt, amiket ti is leírtatok ide és amikkel semmi de semmi gond nincs, ha csak teoriáknak kezeljük õket, hogy úgy is lehetett. A gondom nekem az, hogy TÉNYKÉNT kényszerítenek ránk dolgokat, amikben õk sem biztosak, mert az a teoria holnap megdõlhet és más követi, természetesen csak a Darwinizmuson belül.

Eleve matematikai képtelenség, hogy a Darwinizmus egy-két száz éve alatt választ ad NÉGY MILLIÁRD évre.

Nézzük a creation-evolution párbajt!

Az evolucionisták azt állítják, hogy minden élet fokozatosan egyetlen sejtbõl fejlõdött ki, amely pedig az élettelen anyagból képzõdött.

A kreacionisták hiszik, hogy az élet és a létünk egy Teremtõ cselekedete által jött létre.

Az evolucionistáknak arra a bizonyítékra van szükségük állításaik megalapozásához, hogy a foszilizálódott kövületek fokozatos, lépésrõl-lépésre történõ fejlõdést mutatnak az alacsonyabb állati létformából az egyre bonyolultabb irányba. Ezt a kövületekben található sok átmeneti forma jelenléte igazolhatná.

A teremtés alátámasztásához pedig arra a bizonyítékra van szükség, hogy a bonyolult életformák maradványai hirtelen jelennek meg, olyan leletek nélkül, amely bonyolultabb élõlények alacsonyabb rendûbõl történõ kifejlõdését bizonyítanák.

Most vizsgáljuk meg a valóságos körülményeket: A legkorábbi maradványok a kambriumi kõzet rétegben találhatók. A többmilliárd megtalált kövület mind a magasabb rendû életformához rendelhetõ, anélkül, hogy bármi bizonyíték lenne ezeknek a bonyolult formáknak az egyszerûbb formákból történt kifejlõdésére.

A Darwinisták szerint 1,5 milliárd évet igényelt volna, hogy ezek az állatok kifejlõdjenek.

Egyetlen többsejtû maradványt sem találtak a világon egyetlen kõzetben sem amely feltehetõen öregebb, mint a kambriumi kõzetekben.

Az igen összetett állatok milliárdjai… trilobiták, brachiopodák, korállok, férgek, medúzák stb. mind hirtelen jelennek meg az alacsonyabb életformákból történõ fokozatos fejlõdésre utaló jel nélkül.

Figyelemreméltó, hogy az õslénytani maradványok között hiányzik sok olyan átmeneti foma, amit a fejlõdéselmélet megkövetel.

SOK SZÁZEZER HIÁNYZÓ LÁNCSZEM VAN A GERINCTELENEK ÉS A GERINCESEK KÖZÖTT.

Például: A tengerti fésû-kagylóról feltételezik, hogy a gerincesek õse, DE HOGY LETT BELÕLLE, MAI HAL???

A darwinisták szerint 100 millió évig tartott egy hal kifejlõdése egy gerinctelenbõl. De egyáltalán nincs õskori lelet annak bizonyítására, hogy ez valóban végbement. HOL VAN 100 MILLIÓ ÉVNYI FOSZÍLIZÁLÓDOTT KÖVÜLET???

A darwinisták azt állítják, hogy mintegy 50 millió év kellett ahhoz, hogy egy hal hüllõvé alakuljon. De itt sincs átmeneti forma. Például egyetlen olyan õslénytani maradványt sem találtak, amelynek uszonyrészei és lábrészei is lettek volna.

Ez igaz minden nagyobb növény és állatfaj között is.

Az összes magasabbrendû élõlény, mint például a bonyolult gerinctelenek, halak, hüllõk, csúszómászók, repülõ csuszómászók, madarak, denevérek, fõemlõsök és az ember is, hirtelen jelennek meg.

Folytatása következik…