Re: laikus

#289549 Hozzászólás

Anita

Re: laikus

Az Egyesült Királyság ebbe a kérdésbe is beletesz egy csavart.

Van együttmûködési megállapodásuk a schengeni országokkal. De nem tagok.

2000. május 29-ikén hagyták jóvá a schengeni államok és a brit fél között azt a szerzõdést, mely kimondja az együttmûködést bûnügyek felderítésében a rendõrségi és a bírói joggyakorlatot illetõen, a szervezett bûnözésben kiemelt tekintettel a kábítószercsempészetre. Ezenkívül a dokumentum a brit félnek is hozzáférést biztosít a Schengeni Adatbank (Schengen Information System (SIS))nyilvántartásához, azaz az egyes állampolgárokról tárolt információkhoz, ill. lopott jármûvekrõl és más vagyontárgyakról szóló adatokhoz.

Bõvebben lásd: http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l33020.htm

A kérdésed jogos, Nagy-Britannia és a schengeni országok együttmûködése jelenleg nem terjed ki a határátlépést megkönnyítõ ellenõrzések enyhítésére.

És hogy mit jelent mindez a gyakorlatban? A fenti információk mellett utánakérdeztem a dolognak.

A schengeni vízum a beutazáshoz nem elég.

Kell az Egyesült Királyság vízuma a belépéshez, ha nem vagy EU-s állampolgár és nincs a brit állam és az adott ország között erre vonatkozó államközi egyezmény.

Kolumbiai állampolgárokra vonatkozóan pedig a válasz: kell a brit vízum.