Tohuvabohu

#239665 Hozzászólás

Lazacc
Regisztrált – bejelentkezve üzenet küldhető

Tohuvabohu

Gyurcsány Ferenc szolnoki beszédében újabb éles támadásokat indított a jobboldal ellen. A beszéd egyes szakaszaiban elképesztõ szavakat használt, ami fölháborító.

Ilyen volt például az “és” kötõszó egymás után több mondatban való tendenciózus szerepeltetése, amivel a kormányfõ az Élet és Irodalomban nemrég közzétett Orbán-szõlõkkel kapcsolatos ügyekre hívta föl a hallgatóság figyelmét. Ebbõl arra is lehet következtetni, hogy Gyurcsány fütyül a magyar gazdák sorsának alakulására, csak és kizárólag a lejárató kampányt óhajtja folytatni.

A beszéd más pontjain többször nyomatékkal használta azt az obszcén kifejezést, hogy “persze”. Furcsa dolog, hogy a magyar média, melyrõl tudjuk, hogy baloldali terror alatt áll, ezt nem kapta föl. A persze finnül – nemes egyszerûséggel magyarítva – “segget” jelent, Gyurcsány ennek a szónak a használatával súlyosan megsértette a jobboldal nemcsak finn orientációjú, hanem magyar választóit is, ilyet pedig hatalmon lévõ kormányfõ nem tehet. Érdemes elgondolkodni azon, hogy ha kampány idején, a nagy nyilvánosság elõtt így, ilyen nyíltan és arcátlanul perszézik egy politikus, vajon mit gondolhat a Fidesz szakpolitikusairól mondjuk szûkebb körben. Tûrhetetlen ez az arrogáns magatartás, megálljt kell parancsolnunk az ámokfutásnak.

Ugyanez a helyzet a “szükséges” szó használatával. Errõl minden becsületes magyar ember tudja, hogy mit takar. Ilyen ocsmány, tömegeket becsmérlõ kifejezést magyar politikus a rendszerváltozás óta még nem használt. Gyurcsány most már bizonyíthatóan a kampány direkt bemocskolásában érdekelt, ez ellen föl kell emelnünk a szavunkat.

De ez mind semmi. Szolnokon Gyurcsány Ferenc azt a kifejezést is használta – van róla két- és négysávos magnófelvétel is -, hogy, idézzük: “…repülõteret”. Ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy vissza szeretné hívni az országba a szovjet-orosz csapatokat, hogy újra itt állomásozzanak. És milyen aljasul, rafináltan készítette mindezt elõ! Elõször ideédesgette Putyint, és csalárd módon meghívta ebédre a saját luxuspalotájába. Ott úgy próbálta megtéveszteni a nyilvánosságot, hogy a kamerák elõtt a három hónapos Totó kutyáról beszélt (most ne említsük, hogy a Totó név milyen súlyosan sérti a lottózó és a luxorozó magyar választópolgárok széles tömegeit). A szolnoki reptér ügyét minden bizonnyal csak késõbb említette meg, a magyar lakosság ennek részleteirõl azonban már nem értesülhetett. Kibújt a szög a zsákból!

A “hanem”, az “olyan”, az “akik” kifejezések gyakori használata azt jelentheti a magyar választók millióinak, hogy Gyurcsánynak semmi sem drága. E szavak használatával úgy szeretné elterelni a Nomentana-ügyrõl a figyelmet, hogy közben jelentõsen megkurtítaná a családi pótlékot. Erre abból lehet következtetni, hogy egy helyütt az “az” névelõt gyanús módon jobban megnyomta a kelleténél. Ez csakis a Bokros-csomag újbóli bevezetésének tervére utalt.

Végül: az “amikor” kifejezés hangoztatása számunkra minden kétséget kizáróan azt jelenti, hogy Gyurcsány Ferenc el akarja venni a családok millióitól a 12. havi pótlékot. Ezt nem tûrhetjük! A Fidesz szerint Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, amelyik helyreállítja a családtámogatási rendszert.