Tojónak

#182535 Hozzászólás

Anonim

Tojónak

Olyan meghatározás, hogy “devizakülföldi magyar állampolgár” nem létezik.
Van egyszer devizakülföldi és devizabelföldi.
Van magyar állampolgár és van külföldi állampolgár. Ez két külön dolog.
Ha kivándorolsz, külföldön élsz NEM vagy köteles leadni a személyi igazolványodat.

Az 1995. évi XCV. törvény meghatározása a devizakülföldi fogalmára a következõ:

a) a természetes személy, ha nincs az illetékes magyar hatóság által kiállított érvényes személyi igazolványa, illetõleg azzal jogszabály értelmében nem köteles rendelkezni,

b) a vállalkozás és szervezet – jogi formájától függetlenül – ha székhelye külföldön van,

c) a devizabelföldi vállalkozás és szervezet külföldön mûködõ telepe, fiókjai, kivéve a külkereskedelmi szerzõdés teljesítése érdekében külföldön létrehozott telephelyét,

d) a belföldön lévõ diplomáciai, konzuli képviselet, valamint devizakülföldi belföldön lévõ kereskedelmi és egyéb képviselete, továbbá devizakülföldinek a képviselõje e minõségben tett jogügyletek, cselekményei tekintetében akkor is, ha egyébként devizabelföldi,

e) a vámszabadterületi társaság.