Trianon

#278614 Hozzászólás

Trianon

Hogy miért nem szabad elfelejtenünk Trianon tragédiáját? Mert csak egy összetartó, más népek tagjaival szemben a saját fajtáját segítõ nép lehet sikeres, ezt bizonyítja a történelem is! A Trianonnál elszakított határon túli magyarok érdekeinek, autonómia-törekvéseinek a maximális támogatása nélkül nem lehetséges a nemzeti összetartás, a magyar nacionalizmus erõsítése, enélkül pedig nem lehetünk sikeresek! Gondoljunk csak a zsidókra, hogy mekkora hatalom van a kezükben Európában és Amerikában, erõszakkal elvették a palesztinok földjét is, és ott saját államot hoztak létre. És, hogy tudták érvényre juttatni az érdekeiket? Úgy, hogy kõkemény nacionalisák! Vagy gondoljunk a szlovák, román és szerb nemzeti mozgalmakra: nekik se lenne most saját országuk, ha nem lépnek fel az érdekeikért és nem vívják ki a függetlenségüket a törököktõl, vagy nem szerzik meg azt a magyaroktól Trianonban. A nacionalizmusuknak köszönhetik, hogy etnikai határaikon túlterjeszkedve magyarlakta területeket is az ellenõrzésük alá tudtak vonni. Ha számukra a nacionalizmus hozta meg a sikert, akkor számunkra miért ne lenne elõnyös a nemzeti összetartás?

Már világosan bebizonyosodott, hogy az EU-tagság nem jelent megoldást a határon túli magyarok problémájára, hiába hangoztatják ezt a ballib politikusok, ezzel magyarázván a saját tétlenségüket e kérdésben. A határainkon kívül élõ testvéreinket számos sérelem érte az elmúlt években (is) és éri a mai napig, az EU mégsem tett semmit az érdekükben! Mit csinált az EU, amikor Meciar átszervezte a szlovák közigazgatást, megszüntetve a magyar többségû megyéket? Igaz, hogy Szlovákia akkor még nem volt EU-tag, de ez a magyarok számára hátrányos intézkedés máig hatályos, mégsem bírálta azt soha senki az unió részérõl! Vagy itt van a szintén a mai napig hatályos, a magyarokat jogfosztó benesi dekrétumok kérdése: kíváncsi vagyok, hogy akkor is ilyen néma lenne-e Európa, ha mondjuk a zsidókat hátrányosan megkülönböztetõ jogszabályról volna szó. A válasz egyértelmû. És itt van a tankönyvkérdés: ez sem az EU közremûködésével oldódott meg, hanem Magyrországnak kellett felemelnie a szavát az ügyben, de a dunaszerdahelyi magyarverés miatt sem érte a legcsekélyebb kritika sem Szlovákiát Brüsszel részérõl! Egyszerûen észre kellene vennünk: az EU nem szól bele az országok belsõ ügyeibe, így, ha a határon túli magyarokat sérelem éri, nekünk kell fellépnünk az érdekükben! Európa egyébként ugyanígy nem foglalkozik a Magyar Gárdával és a tüntetésekkel sem. Ezt belügynek tekintik, tehát akik arra hivatkoznak, hogy az EU majd elítél minket a “nacionalista hõzöngés” miatt, azt vagy megtévesztették, vagy hazudik! Gondoljunk csak bele, hogy hányszor ítélte el Európa Szlovákiát Ján Slota kormánytag és pártvezér kijelentései miatt! Elárulom, bár gondolom, Ti is tudjátok a választ: egyszer sem! Persze a magyar ballib politikusok sokszor hivatkonak arra, hogy ha összetartunk és védjük a nemzeti érdekeinket, akkor Európa majd elítél minket. Ez hazugság, aminek egyetlen célja a magyar nacionalizmus visszaszorítása, hiszen ez veszélyezteti a zsidók hatalmát Magyarországon! Vajon nekünk, magyaroknak érdekünkben áll-e, hogy egy egyszázalékos kisebbség, a zsidók kezében legyen a hatalommal járó pozíciók döntõ többsége Magyarországon és mi, a “maradék” 99% gyakorlailag ki legyünk szorítva a hatalomból? Pontosan emiatt használja a jobboldal az árpád-sávos zászlót! Mert az antiszemitizmus az egyetlen lehetséges válasz a zsidók viselkedésére, arra, hogy származási alapon összetartva kiszorítottak minket az ország vezetésébõl, és jelenleg az összes befolyásos miniszteri tárca élén zsidó politikus áll ( Bajnai, Draskovics, Veres, Székely, Szilvásy ). Gyurcsány is csak azért lehet a csúcson, mert beházasodott a zsidó-kommunista Apró-családba! Nekük, gój magyaroknak semmi esélyünk sincsen, faji megkülönböztetés áldozatai lettünk a saját hazánkban!

A ballibek rendszeresen arra hivatkoznak, hogy mennyire hiteltelen emberek vannak a jobboldalon. ( Csintalan, Bayer, Mikola, stb. ) De arról már kevesebbet beszélnek, hogy mi a helyzet a baloldali politikusokkal! Hogy az MSZ(M)P egy diktatúrát vezetett és csak akkor lettek “demokraták”, amikor ez volt a hatalmuk megtartásának az egyetlen lehetséges útja, mert azt a szovjet hadsereg jelenléte többé már nem garantálta a számukra! Jelenleg a diktatórikus állampárt volt fiatal generációja, az egykori KISZ-vezérkar irányítja a pártot, miután 2004-ben átvették azt a diktatúra volt pártelitjétõl! Ezek az emberek számomra a leghiteltelenebbek!