Kinai Nagy Fal

 • Ennek a témakörnek tartalma 0 résztvevő és 0 hozzászólás.
 • Indította
  Témakör
 • #41309 Hozzászólás

  HORVATH LAJOS

  K I N A I N A G Y F A L.
  Emberiség legnagyobb épitészeti alkotása !

  Miért volt szükség erre a NAGY FALRA?
  Barbár nomád hordák vették körül az országot és a kinaiak rettegtek a barbárok támadásaiktol és pusztitásaiktól!Igyekeztek megvédeni az országot a külsõ ellenségtõl kisebb,nagyobb sikerrel!
  Nomádok kénytelenek voltak állandoan vándorolni, csordáiknak uj legelõt találni és a fal útjukban állt!
  Kinaiak legnagyobb császára CHIN császár volt,akirõl kinai (Chinese) nemzetet nevezték el. Elõzõleg kis uralkodó volt,de erõs hadsereget épitett fel és felfalta a környezõ kisebb uralkodokat. Reformokat vezetett be, pénzt nyomtatott, máig is érvényes törvényeket léptetett életbe, egységes kinai irásjeleket törvényesitett,bárhol a világon élõ kinai el tudta olvasni a jeleket. Elõször a falakat a környék földjébõl,nõvényekkel keverve döngették deszka között. 12 évig épitették ezeket a kezdetleges falakat,fél millió parasztot hajtottak munkára embertelen körülmények között,amely 60.000 km. távolságra nyult el.
  CSIN császár siremlékét 700,000 munkás 38 évig épitette.
  Hatalmas domb sirját 1974-ben bontották fel, egy kis hadsereg agyagbol formált és kiégetett életnagyságu kb. 8000 katonát,fegyvereket és harcikocsit ástak ki. Legnagyobb rész még a mai napig is kibontatlan,sok külföldi tudományos régészeti csoport dolgozik az ásatásokon.
  Chin császár halála után lázadás tört ki a sulyos adok és az elnyomás miatt,behatoltak a siremlékbe,összetörtek sok katonát és még fel is gyujtották bosszubol,mivel a NAGY FAL jelképezte a zsarnokságot ,mint a jelen történelmünkben a Berlini Fal! Mai napig is látható az összetört agyagkatonák és a felgyujtott,beszakadt tetõzet tûz nyomai.
  Ezen gyenge falakat könnyen áttörték a nomádok, létrával megmászták!
  Krissztus idejében a MING DINASZTIA császárjai belátták a fal fontosságát és hibáit és azóta kõbõl épitették,amely a Gobi sivatagtol a Sárga tengerig huzodott. Általában 6-8m. magas, 6.5 m. az alapja, a sik területen kocsikkal is tudtak rajta hajtani! Szemlátomásra õrtornyok álltak,amelyek még a falakat megmászó ellenség ellen is meg tudták magukat védeni! Minden toronyban éber õrség õrködött,figyelték a közelgõ nomád ellenséget,nappal füst-, éjjel tüz jeleket adtak le egymásnak. Még most is megtalálhato a sivatagban az õrtornyok közelében felhalmozott tûzifa és a korabeli naplok a katonák életérõl és keserûséget megörökitett életükrõl,számüzve a családtol,gyermekeitõl .
  A falak közelében nagy halmok a tisztek, kisebb halmok pedig a legénység tömegsirjainak emléke.
  Ezen õrtornyok biztositották un. SELYEM UT kereskedelmét, teve karavánok hozták és vitték az árukat.
  Kukoricát,nemeskövet és aranyat hoztak a karavánok a kinai selyemért. Igy jutott el a kinai találmány az iránytû is a nyugati emberiséghez,amelynek segitségével fedezték fel Amerikát. Karavánok hozták Kinába Budha vallást, templomok épitése követte,majd a Budha szobrok sokasága jelentette a vallás terjedését.
  Mivel rengeteg katona kellett az õrtornyokban szolgálni és fentartani,állandóan javitani, kinaiak uj diplomáciát alkalmaztak, feleségül adták a hercegnõket a nomád vezéreknek tetemes ajándék kiséretében, biztositva a békét a határokon.
  Csak bizonyos ideig járt sikerrel ez a diplomácia,mikor a Dzsingisz khan egyesitette a nomád törzseket….de a fal feltartoztatta rövid ideig a mongol hadsereget,akik inkább nyugatra fordultak 1204 taján.
  Mongol hordák eloszor az orosz hercegeket,majd német fejedelmeket,végül Batu vezérletével Muhi-nál a magyar sereget is legyõzték.
  Uj mongol vezér KUBLA KAN figyelme inkább délre, Kina felé fordult és 100.000 hadseregével Bei-jing nagy kapujához érkezett. Mivel a mongolok nem rendelkeztek alkalmas hadifelszereléssel a kapukat betörni,inkább a lovasságát körbe küldte,ahol a falakat könnyen megmászták,kapukat kinyitották és a várost elfoglalták! A mongol uralkodo a kinai nép nyakára ült. A nagy árviz okozta zürzavart a kinai nép kihasználta, lázadás tört ki a mongol elnyomok ellen és kiüzték õket az országbol! Kinaiak nem akartak ismét nomád elnyomás alatt élni, falakat és õrtornyokat ismét megerõsitették,amely jelenleg 4830 km. távolságra nyulik.

  NAGY FAL-al kapcsolatban megmaradt még a mai napig is egy l e g e n d a, a férjét keresõ hû feleségrõl,aki ruhát és kosztot akart vinni a hosszu ideje távollévõ férjének.A hû, keresõ feleség elment az elsõ toronyhoz,kereste férjét….nem találta….ment a következõhöz…ott sem…majd az utolso Gobi sivatagban megmondták neki, hogy a férje már régen meghalt. A fajdalmas hir hallatára olyan sirásba és jajgatásra fakadt,hogy a nagy falakat is megrázta….környéken összeomlottak! A hû feleség emlékére kis kápolnát és szobrot állitottak fel és még a mai napig is gyertyát gyujtanak emlékére. . . .
  MAO Kulturforradalma alatt elhanyagolták a Nagy Falat és épitõ anyagnak használtak fel a császári elnyomás jelképét.
  Az utobbi idõben védetté nyilvánitották a falat és helyreállitották a világ minden tájárol jõvõ turisták részére és dollár jövedelmek érdekében.
  Kinaiak nem szivesen emlékeznek a Nagy Fal-ra.,mivel szomoru emlékeket hoz vissza….állitolag a sok halottat még a fal alapjába is bekeverték,hogy elkerüljék a fal épitésének szörnyü hátterét,akik a hegyek tetején v. a sivatagban lelték halálukat a császár érdekében!
  De a turistákat csak a legutobbi idõben renovált v. felépitett falakhoz viszik ki,nem látják a távolabb lévõ elhanyagolt v. megrongált falakat. A legtöbb turista csak a széles sugáruton érkezik ki a falhoz Bei-jing északi részén !
  Mi is megmásztuk feleségemmel ezen nagy falat,de csak harmadik õrtoronyig birta ki az erõnk felmenni a félméteres lépcsõkõn,cipelve a fénykép és video felszerelést.

  DE EZ A LÁTVÁNY IS MEGÉRTE A KINAI UTUNKAT! LÁTHATTUK A SZÉDITÕ MAGASSÁGBOL A KACSKARINGOS, HEGYEK ÉLÉN FUTÓ HEGYEN-VÖLGYÖN KUSZÓ VÉGTELEN FALAT!
  MEGDÖBBENVE NÉZTÜNK KÖRBE,GONDOLVA A SZERENCSÉTLEN KINAI PARASZTOKRA,AKIK ILYEN MAGASSÁGBA HÁTUKON HORDTÁK FEL A KÕKOCKÁKAT….MERT AZ EMBERÉLET NEM SZÁMITOTT!
  Amint felértem a harmadik õrtoronyhoz,azt hitten büszkén,hogy én vagyok a legidõsebb,aki ezeket a falakat 68 évesen megmászta.
  De meglepõdtem,mikor egy idõsnek kinézõ kinai férfi közeledett az unokájával. Megszólitottam a fiut angolul,kérdeztem,mennyi idõs a bácsi? Büszkén mondta meg,hogy már 73 éves! Tehát mégsem én voltam a legidõsebb az õrtoronyban!!!Megdicsértem a papát a teljesitményért és megveregettem a vállát,kértem az unokáját,hogy forditsa le szavaimat. Nagy örömet szereztem ennek a kinainak,hátralévõ életében nem fogja elfeledni! Széles mosollyal és többszöri bókólással köszönte meg dicséretemet!

  ORIENT-K0RUTON 34.000 KM.-T REPÜLTÜNK Toronto-Anchorage (Alaska)Hong-Kong-ban átszálltunk,Bang-Kok-bol majd visszafelé átszálltunk Hong-Kong-ban, Xi,an, Bei-Jing, ismét Hong-Kong átszállás, Anchorage majd Toronto.
  TOKYO FELETT ÁTREPÜLTÜNK, DE LEGKÖZELEBB LE IS SZÁLLUNK !!

  Toronto,1999.augusztus 1. HORVATH LAJOS

Hozzászólás: Kinai Nagy Fal
Info: Ne a hozzászólásokba írd az elérhetőséged, hiszen itt évek múlva is megmarad. Inkább regisztrálj egy percben és ott tüntesd fel. Azt egyszerűbb módosítani és törölni is. Csatolmányokhoz (JPEG, ZIP, DOC, PDF) be kell jelentkezni! Kerülendők a trágár szavak és értelmetlen vagy többszörös karakterek használata, mint pl. !!!! vagy ????. A hozzászóló magára nézve kötelező jelleggel elfogadja az ÁSZF összes pontját.
Hozzászólások lezárva.